ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีมติเห็นชอบ อนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีมติเห็นชอบ อนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีมติเห็นชอบ อนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีมติเห็นชอบ อนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Sky Park อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีมติเห็นชอบ อนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Sky Park อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีมติเห็นชอบ อนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Sky Park อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีมติเห็นชอบ อนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Sky Park อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท
อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก มีมติเห็นชอบ อนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Sky Park อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากมีมติเห็นชอบอนุมัติในทุกวาระการประชุม ณ ห้อง Sky Park อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม Opportunity Day

ร่วมกับ SET จัดงาน Opportunity Day แถลงผลประกอบการปี 2550 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2550 และโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยมีคุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ร่วมชี้แจง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปเป็นจำนวนมาก

Analyst Meeting

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา บริษัท ระยอง เพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมวิเคราะห์หลักทรัพย์ขึ้นเพื่อเสนอผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทประจำไตรมาส 3/2550 โดยมีคุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร คุณศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณสมบูรณ์ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ร่วมชี้แจง ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์

 

Company Visit

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังขอมูลต่างๆ เกี่ยวกับ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร คุณศิรพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการและคุณบรรลือ ศรีโปดก กรรมการผู้จัดการบริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมกับนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตทั้งหมดภายในโรงกลั่น จ.ระยอง