ปรับปรุงเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: RPC สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.49 ปริมาณซื้อขาย: 405,400
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.48 - 0.50 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.48 - 0.78

 

Chart Type