ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:35

ตัวย่อหุ้น: RPC สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.55 ปริมาณซื้อขาย: 231,900
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.79
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.54 - 0.56 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.53 - 1.00

 

Chart Type