ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560 16:39

ตัวย่อหุ้น: RPC สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.73 ปริมาณซื้อขาย: 1,702,800
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.72 - 0.74 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.68 - 1.01

 

Chart Type