ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2561 16:36

ตัวย่อหุ้น: RPC สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.52 ปริมาณซื้อขาย: 682,400
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.52 - 0.53 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.51 - 1.00

 

Chart Type