ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ : 25 เมษายน 2561
ระยะเวลา : 02:03:57 นาที

[ คลิกที่นี้เพื่อดู VDO Synchonization ]
กิจกรรม ระยะเวลา (นาที) ดูและดาวน์โหลด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ : 25 เมษายน 2561
02:03:57 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ : 10 เมษายน 2560
02:50:25 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ : 08 เมษายน 2559
02:19:11 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันที่ : 20 เมษายน 2558
01:52:33 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันที่ : 21 เมษายน 2557
02:21:03 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
วันที่ : 19 ธันวาคม 2556
02:40:50 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
วันที่ : 29 มีนาคม 2556
01:55:58 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
วันที่ : 07 มิถุนายน 2555
01:25:16 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
วันที่ : 30 มีนาคม 2555
02:39:22 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
วันที่ : 07 เมษายน 2554
Part 1 : 01:45:34
Part 2 : 01:15:39
[ ดูวีดีโอ Part1 ]
[ ดูวีดีโอ Part2 ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
วันที่ : 20 เมษายน 2553
Part 1 : 01:32:09
Part 2 : 01:39:08
[ ดูวีดีโอ Part1 ]
[ ดูวีดีโอ Part2 ]
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
วันที่ : 05 มีนาคม 2553
Part 1 : 01:39:16
Part 2 : 01:15:35
[ ดูวีดีโอ Part1 ]
[ ดูวีดีโอ Part2 ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
วันที่ : 07 เมษายน 2552
02:46:26 [ ดูวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
วันที่ : 03 เมษายน 2551
01:00:00 [ ดูวีดีโอ ]
เยี่ยมชมบริษัท
วันที่ : 31 ตุลาคม 2550
01:11:00 [ ดูวีดีโอ ]
PBC - News 24 Today
วันที่ : 24 สิงหาคม 2550
3:26 [ ดาวน์โหลดวีดีโอ ]
PBC - Channel 9 TV
วันที่ : 23 สิงหาคม 2550
7:36 [ ดาวน์โหลดวีดีโอ ]
PBC - Money Biz
วันที่ : 23 สิงหาคม 2550
2:02 [ ดาวน์โหลดวีดีโอ ]
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
วันที่ : 05 เมษายน 2550
02:56:00 [ ดูวีดีโอ ]